Tarxeta "Xente Nova"

Para poder tramitar a solicitude de forma axeitada, primerio necesitamos saber se o usuario da tarxeta é maior de idade ou non. No caso de que sexa menor de idade, é necesario que, a partir deste punto, cumprimente a solicitude o seu representante legal (pai, nai ou titor).


O usuario da tarxeta é maior de idade?

Si
info_outline
Aviso

Para poder solicitar a "Tarxeta Xente Nova" é imprescindible que dispoñas de DNI/NIF. No caso de que o usuario da tarxeta sexa menor de idade e non dispoña dos mesmos, poderá obter o seu DNI a través do Ministerio do Interior  ou o seu NIF a través da Axencia Tributaria.

© 2024 ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Todos os dereitos reservados.